หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
นายภาสวงศ์ วัชราไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศนโยบายไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 83  
 
การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (พ.ศ.2566 - 2570) [ 16 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 87  
 
การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
ประกาศมาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจิตคอร์รัปชัน [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2565) [ 9 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)  
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-440-982
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย