หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
นายภาสวงศ์ วัชราไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/org... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู เกี่ยวกับ อบต. บริเวณแถบด้านซ้าย
  ของหน้าเว็บไซต์หลัก และกดเลือกหัวข้อ (ลำดับที่ 2) โครงสร้าง
  องค์กร
2. link โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/sta... https://www.jangngam.go.th/sta... https://www.jangngam.go.th/sta... https://www.jangngam.go.th/sta... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู บุคลากร บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้า
  เว็บไซต์หลัก และกดเลือกหัวข้อ (ลำดับที่ 1) คณะผู้บริหาร
2. link ข้อมูลคณะผู้บริหาร (หัวข้อลำดับที่ 1)
3. link ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ (หัวข้อลำดับที่ 3)
4. link ข้อมูลบุคลากร (หัวข้อลำดับที่ 4)
5. link ข้อมูลสมาชิกสภา (หัวข้อลำดับที่ 2)
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู ข้อมูลหน่วยงาน (เกี่ยวกับ อบต.)
  บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์หลัก และกดเลือกหัวข้อ
  (ลำดับที่ 4) อำนาจหน้าที่
2. link ข้อมูลอำนาจหน้าที่ (หัวข้อลำดับที่ 4)
3. link ไฟล์ PDF ข้อมูลอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู แผน บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้า
  เว็บไซต์หลัก และกดเลือกหัวข้อ (ลำดับที่ 1) แผนพัฒนาท้องถิ่น
2. link ข้อมูลหน้าแผนพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นเลือกไฟล์ลำดับที่ 1
3. link ไฟล์ PDF แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
   แก้ไข ครั้งที่ 1-2566 จากนั้นกดเพื่อเปิดไฟล์
4. link ไฟล์ PDF แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
   แก้ไข ครั้งที่ 1-2566 (ไฟล์ลำดับที่ 1) โดยรายละเอียดโครงการ
   พัฒนาตามเเผนพัฒนาท้องถิ่น จะปรากฏบนหน้าที่ 56 ของไฟล์
   pdf เป็นต้นไป
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/con... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู ข้อมูลหน่วยงาน (เกี่ยวกับ อบต.)
  บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์หลัก และกดเลือกกดหัวข้อ
  (ลำดับที่ 7) ติดต่อ อบต.
2. link ข้อมูลการติดต่อ อบต. (หัวข้อลำดับที่ 7)
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... https://www.jangngam.go.th/dnm... https://www.localthai.org/dnm_... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู ระเบียบ (ภายใน อบต.) บริเวณแถบด้าน
  ซ้ายของหน้าเว็บไซต์หลัก และเลือกกดหัวข้อ ลำดับที่ 3 กฎหมาย
  ที่เกี่ยวข้อง
2. link ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (หัวข้อลำดับที่ 3)
3. link ตัวอย่าง ไฟล์ PDF ข้อมูลกฎหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
   งาน
4. link ตัวอย่าง ไฟล์ PDF ข้อมูลกฎหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
   งาน
       จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู ระเบียบ (ระเบียบส่วนกลาง)
   บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์หลัก และเลือกกดหัวข้อ
   ลำดับที่ 2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
5. link ไฟล์ PDF ตัวอย่างข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
   งาน

การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/new... https://www.jangngam.go.th/new... https://www.jangngam.go.th/new... https://www.jangngam.go.th/new... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู ข่าวสาร (ข่าวสาร) บริเวณแถบด้านซ้าย
  ของหน้าเว็บไซต์หลัก และเลือกกดหัวข้อ ลำดับที่ 1 ข่าว
  ประชาสัมพันธ์  
2. link ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ (หัวข้อลำดับที่ 1)
   จากนั้นกลับสู่หน้าเว็บไซต์หลักและเลื่อนลงไปที่เมนู ข่าวสาร
   (กิจกรรม) บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์หลัก และเลือก
   กดหัวข้อ ลำดับที่ 1 กิจกรรม  
3. link ข้อมูลข่าวกิจกรรม (หัวข้อลำดับที่ 1)
4. link ไฟล์ PDF ตัวอย่างข่าวกิจกรรม
5. link ไฟล์ PDF ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/web... https://www.jangngam.go.th/web... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นกดหัวข้อ ลำดับที่ 6 กระดานสนทนา บริเวณแถบด้าน
  ซ้ายของหน้าเว็บไซต์หลักด้านล่างเมนู บริการประชาชน (รับเรื่อง
  ราวร้องเรียน)
2. link แสดงกระทู้หัวหัวข้อเรื่องคำถาม
3. link แสดงตัวอย่างการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างประชาชนและเจ้า
   หน้าที่หน่วยงาน
o9 Social Network https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.facebook.com/peopl... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  Icon เพจ facebook อบต.แจงงาม แสดงอยู่มุมบนด้านขวาบน
  หน้าหลักของเว็บไซต์หน่วยงาน
2. link แสดงหน้าเพจ facebook อบต.แจงงาม
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/web... รอการแก้ไขจากเว็บไซต์... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดบนหน้าเว็บไซต์หลัก แล้วเลือกหัวข้อ
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ไฟล์ลำดับที่ 2)
2. link แสดงข้อมูลนโบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นกดเพื่อ
   เปิดไฟล์
3. link ไฟล์ PDF แสดง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู รายงาน บริเวณแถบด้านซ้ายของ
  หน้าเว็บไซต์หลัก และเลือกกดหัวข้อ ลำดับที่ 9 แผนการดำเนิน
  งานประจำปี ######รอเว็บไซต์แก้ไขใหม่ด้วย####
2. link แสดงข้อมูล แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
   พ.ศ.2566 (หัวข้อลำดับที่ 1)
3. link ไฟล์ แสดงข้อมูล แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
   พ.ศ.2566 จากนั้นกดเพื่อเปิดไฟล์
4. link ไฟล์ PDF แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
   พ.ศ.2566 โดยรายละเอียดจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
   กิจกรรมและงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานฯ จะปรากฏ
   บนหน้าที่ 14 ของไฟล์ pdf เป็นต้นไป
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู รายงาน บริเวณแถบด้านซ้ายของ
  หน้าเว็บไซต์หลัก และเลือกกดหัวข้อ ลำดับที่ 2 รายงานผลการ
  ปฏิบัติงานประจำปี  
2. link แสดงข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (หัวข้อ
   ลำดับที่ 1)
3. link ไฟล์แสดงข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน ประจำ
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) จากนั้นกดเพื่อเปิดไฟล์
4. link ไฟล์ PDF รายงานผลการดำเนินงาน ประจำ
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) โดยข้อมูลตาราง
   รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว จะปรากฏบนหน้าที่ 4 ของ
   ไฟล์ pdf  เป็นต้นไป
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู รายงาน บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้า
  เว็บไซต์หลัก และเลือกกดหัวข้อ ลำดับที่ 5 รายงานผลการ
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ.2565
2. link แสดงข้อมูล รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
   พัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการ
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
   พ.ศ.2565 (จากนั้นเลือกหัวข้อลำดับที่ 1)
3. link ไฟล์แสดงข้อมูล รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากนั้น
   กดเพื่อเปิดไฟล์
4. link ไฟล์ PDF รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยราย
   ละเอียดผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบ
   ประมาณ จะปรากฏบนหน้าที่ 38 ของไฟล์ pdf เป็นต้นไป
   และข้อมูลปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอเเนะ จะปรากฏในหน้าที่ 58
   ของไฟล์ pdf เป็นต้นไป
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู ข้อมูลหน่วยงาน (เกี่ยวกับ อบต.) บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์หลัก และเลือกกดหัวข้อ ลำดับที่ 5 คู่มือการปฏิบัติงาน
2. link แสดงหัวข้อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงาน
3. link ไฟล์ PDF คู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. link ไฟล์ PDF คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู ข้อมูลหน่วยงาน (เกี่ยวกับ อบต.)
  บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์หลัก และกดเลือกหัวข้อลำดับ
  ที่ 6 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
2. link แสดงหัวข้อเรื่องคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
3. link ไฟล์ PDF คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู รายงาน บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้า
  เว็บไซต์หลัก และกดเลือกหัวข้อลำดับที่ 8 รายงานอื่น ๆ
2. link แสดงหัวข้อเรื่องรายงานอื่น ๆ จากนั้นกดไฟล์ลำดับที่ 1
3. link แสดงไฟล์ PDF รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนฯ
   จากนั้นกดเพื่อเปิดไฟล์
4. link ไฟล์ PDF รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ตาม
   ภารกิจของ อบต.แจงงาม
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู รายงาน บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้า
  เว็บไซต์หลัก และกดเลือกหัวข้อลำดับที่ 8 รายงานอื่น ๆ
2. link แสดงหัวข้อเรื่องรายงานอื่น ๆ จากนั้นกดไฟล์ลำดับที่ 3
3. link แสดงไฟล์ PDF รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับ
   บริการฯ จากนั้นกดเพื่อเปิดไฟล์
4. link ไฟล์ PDF รายงานผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ
   อบต.แจงงาม
o18 E-Service https://www.jangngam.go.th/hom... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนูบริการออนไลน์ บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์หลักด้านล่างสุด จะพบหัวข้อแบบคำร้องทั่วไป แบบคำร้องเรื่องขอน้ำอุปโภคบริโภค เป็นต้น
2. link แสดงหน้าการให้บริการออนไลน์แบบคำร้องทั่วไป
3. link แสดงหน้าการให้บริการออนไลน์แบบคำร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
4. link แสดงหน้าการให้บริการออนไลน์แบบคำขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
5. link แสดงหน้าการให้บริการออนไลน์แบบคำขออนุญาตใช้กำลังพลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/new... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม
    จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริเวณส่วนกลางบนหน้าหลักเว็บไซต์หน่วยงาน จากนั้นกด
    ดูทั้งหมด
2. link แสดงข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   จากนั้นกดไฟล์ข้อมูลประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไฟล์
   ลำดับท้ายสุด)
3. link ไฟล์ PDF แสดงข้อมูลประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/new... https://www.jangngam.go.th/dnm... https://www.jangngam.go.th/egp... http://process3.gprocurement.g... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริเวณส่วนกลางบนหน้าหลักเว็บไซต์หน่วยงาน จากนั้นกด ดูทั้งหมด
2. link แสดงข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3. link ไฟล์ PDF แสดงตัวอย่างข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
4. link แสดงข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ  e-GP
5. link ไฟล์ PDF แสดงตัวอย่างข้อมูลประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในระบบ e-GP
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู การบริหารบุคคล บริเวณแถบด้านซ้าย
  ของหน้าเว็บไซต์หลัก จากนั้นกดหัวข้อ ลำดับที่ 9 นโยบายการ
  บริหารทรัพยากรบุคคล
2. link แสดงหัวข้อเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. link ไฟล์ PDF นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ
   อบต.แจงงาม
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู การบริหารบุคคล บริเวณแถบด้าน
  ซ้ายของหน้าเว็บไซต์หลัก จากนั้นกดหัวข้อ ลำดับที่ 2 การ
  ดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. link แสดงรายละเอียดการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6
   เดือน)
3. link แสดงข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคลฯ จากนั้นกดเพื่อเปิดไฟล์
4. link ไฟล์ PDF การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
   ทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6
   เดือน)
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... https://www.jangngam.go.th/dnm... https://www.jangngam.go.th/dnm... https://www.jangngam.go.th/dnm... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู การบริหารบุคคล บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์หลัก จากนั้นกดหัวข้อ ลำดับที่ 3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. link แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. link ไฟล์ PDF ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอนฯ (ปรากฏในหน้าที่ 13 ของไฟล์ PDF)
4. link ไฟล์ PDF ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5. link ไฟล์ PDF ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
6. link ไฟล์ PDF ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฯ
7. link ไฟล์ PDF ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลฯ (ปรากฏในหน้าที่ 7 บนไฟล์ PDF)
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู รายงาน บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้า
  เว็บไซต์หลัก จากนั้นกดหัวข้อ ลำดับที่ 6 รายงานผลการบริหาร
  และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
2. link แสดงรายละเอียดรายงานผลการบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3. link แสดงข้อมูลรายงานผลการบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากนั้นกด
   เพื่อเปิดไฟล์
4. link ไฟล์ PDF รายงานผลการบริหารและพัฒนา
   ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โดยราย
   ละเอียดสรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค
   และข้อเสนอเเนะ จะปรากฏในหน้าที่ 5-6 ของไฟล์ PDF)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... https://www.jangngam.go.th/dnm... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1.  แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม จากนั้นเลื่อนลงไปที่
   เมนู บริการประชาชน (รับเรื่องราวร้องเรียน) บริเวณแถบด้าน
   ซ้ายของหน้าเว็บไซต์หลัก จากนั้นกดหัวข้อ ลำดับ ที่ 1 ศูนย์
   จัดการเรื่องร้องเรียน
2. link แสดงหัวข้อเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
3. link ไฟล์ PDF ประกาศ อบต.แจงงาม เรื่อง หลักเกณฑ์
   มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนฯ
   (ไฟล์ลำดับที่ 3)
4. link ไฟล์ PDF คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้อง
   ทุกข์/ร้องเรียน (ไฟล์ลำดับที่ 1)
5. link ไฟล์ PDF คู่มือ/แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
   กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยกำหนด
   ส่วนงานที่รับที่ชอบปรากฏบนหน่้าที่ 6 ของไฟล์ pdf
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/con... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู บริการประชาชน (รับเรื่องราวร้องเรียน)
  บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์หลัก จากนั้นกดหัวข้อ ลำดับ
  ที่ 3 ร้องเรียนทุจริต
2. link แสดงช่องทางการเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
  มิชอบของเจ้าหน้าที่
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู รายงาน บริเวณแถบด้านซ้ายของหน้า
  เว็บไซต์หลัก จากนั้นกดหัวข้อ ลำดับที่ 9 การดำเนินการเพื่อ
  ป้องกันการทุจริต
2. link แสดงหัวข้อเรื่องการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   จากนั้นเลือกไฟล์ลำดับที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่อง
   ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
3. link แสดงข้อมูล ไฟล์ PDF รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่อง
   ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ เลือกกดเพื่อเปิดไฟล์
4. link ไฟล์ PDF รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่อง
   ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/new... https://www.jangngam.go.th/new... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู ข่าวกิจกรรม บริเวณส่วนกลางของหน้า
  เว็บไซต์หลัก จากนั้นกด ดูทั้งหมด
2. link แสดงหัวข้อข่าวกิจกรรม จากนั้นกดเลือกข่าวกิจกรรม
   การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.แจงงาม
3. link แสดงหัวข้อข่าวกิจกรรม การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้
   เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ อบต.แจงงาม
   ได้แก่การประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
   อบต.แจงงาม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู รายงาน บริเวณแถบด้านซ้ายของ
  หน้าเว็บไซต์หลัก และกดเลือกหัวข้อ (ลำดับที่ 10) การส่งเสริม
  ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
2. link แสดงรายละเอียดการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
   ทุจริตภายในหน่วยงาน จากนั้นเลือกไฟล์ลำดับที่ 2
3. link ไฟล์ PDF ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากนั้นกด
   เพื่อเปิดไฟล์
4. link ไฟล์ PDF ประกาศนโยบาย No Gift Policy ของ
   อบต.แจงงาม
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/new... https://www.jangngam.go.th/new... https://www.jangngam.go.th/new... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู ข่าวกิจกรรม บริเวณส่วนกลางของหน้า
  เว็บไซต์หลัก จากนั้นกด ดูทั้งหมด
2. link แสดงหัวข้อข่าวกิจกรรม จากนั้นกดเลือกข่าวกิจกรรม
   การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
3. link แสดงหัวข้อข่าวกิจกรรม การสร้างวัฒนธรรมโดยการร่วม
  ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ของคณะผู้บริหารและเจ้า
  หน้าที่สังกัด อบต.แจงงาม
  **จากนั้นกลับไปหน้า link แสดงหัวข้อข่าวกิจกรรม และเลือกข่าว
    กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำ
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. link แสดงหัวข้อข่าวกิจกรรม การประชุมพนักงานเพื่อมอบ
   นโยบาย No Gift Policy เพื่อให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
   สังกัด อบต.แจงงาม ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการ
   ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน ขณะ และ
   หลังการปฏิบัติหน้าที่ อันจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิ
   ชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู รายงาน บริเวณแถบด้านซ้ายของ
  หน้าเว็บไซต์หลัก และกดเลือกหัวข้อ (ลำดับที่ 8) รายงานอื่นๆ  
2. link แสดงรายละเอียดข้อมูล รายงานอื่น ๆ จากนั้นเลือกไฟล์
   ลำดับที่ 2
3. link ไฟล์ PDF รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift
   Policy จากนั้นกดเพื่อเปิดไฟล์
4. link ไฟล์ PDF แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy
   จากการปฏิบัติหน้าที่ ของ อบต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ
   จ.สุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
   (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) .
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู รายงาน บริเวณแถบด้านซ้ายของ
  หน้าเว็บไซต์หลัก และกดเลือกหัวข้อ (ลำดับที่ 9) การดำเนินการ
  เพื่อป้องกันการทุจริต
2. link แสดงรายละเอียดจากดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จาก
   นั้นเลือกไฟล์ลำดับที่ 6
3. link ไฟล์ PDF การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ
   ชอบ ของ อบต.แจงงามฯ จากนั้นกดเพื่อเปิดไฟล์
4. link ไฟล์ PDF การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ
   ชอบ ของ อบต.แจงงามฯ
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.jangngam.go.th/hom... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/pro... https://www.jangngam.go.th/dnm... 1. แสดง link หน้าเว็บไซต์หลัก อบต.แจงงาม  
  จากนั้นเลื่อนลงไปที่เมนู รายงาน บริเวณแถบด้านซ้ายของ
  หน้าเว็บไซต์หลัก และกดเลือกหัวข้อ (ลำดับที่ 9) การดำเนินการ
  เพื่อป้องกันการทุจริต
2. link แสดงรายละเอียดจากดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต จาก
   นั้นเลือกไฟล์ลำดับที่ 2
3. link ไฟล์ PDF รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริตและประพฤติมิชอบฯ จากนั้นกดเพื่อเปิดไฟล์
4. link ไฟล์ PDF รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
   การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   (รอบ 6 เดือน)
 
  (1)     2