องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม บริการเครื่องปั่นไฟให้ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 8 บ้านหนองครก เนื่องจากไฟฟ้าหนองหญ้าไซแจ้งดับไฟฟ้าปรับปรุงระบบในวันที่ 16 ม.ค.63 เวลา 09.00 - 16.00 น.  

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: