คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.แจงงาม ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ
เมื่อคราวประชุมพนักงานประจำเดือนมีนาคม 2565 นายภาสวงศ์  วัชราไทย ได้เเจ้งการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมร่วมถ่ายภาพร่วมกัน
คำอธิบายภาพ: เมื่อคราวประชุมพนักงานประจำเดือนมีนาคม 2565 นายภาสวงศ์ วัชราไทย ได้เเจ้งการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมร่วมถ่ายภาพร่วมกัน