ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม  

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ