ภาพถ่ายพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: