โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.แจงงาม ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ
การแต่งตั้งประชาชนทั่วไปและรข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ฯ
คำอธิบายภาพ: การแต่งตั้งประชาชนทั่วไปและรข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ฯ
การแต่งตั้งประชาชนทั่วไปและรข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ฯ
คำอธิบายภาพ: การแต่งตั้งประชาชนทั่วไปและรข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ฯ
การแต่งตั้งประชาชนทั่วไปและรข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ฯ
คำอธิบายภาพ: การแต่งตั้งประชาชนทั่วไปและรข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ฯ