รูปภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.แจงงาม ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) อ่านต่อ.
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม อ่านต่อ.
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประ อ่านต่อ.
ภาพถ่ายพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 อ่านต่อ.
ภาพกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด อ่านต่อ.
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม วัน อ่านต่อ.
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่ อ่านต่อ.
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง ต้อนรั อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ : 1 เมษายน 2565
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ต.ค.64 - มี.ค.65
ลงวันที่ : 8 เมษายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)
ลงวันที่ : 16 ธันวาคม 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงวันที่ : 17 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านสระเตย หมู่ที่ ๑
ลงวันที่ : 14 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กทอ.๖๔-๐๗-๑๓๐๗
ลงวันที่ : 4 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจงงาม หมู่ที่ ๔
ลงวันที่ : 2 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแจงงาม หมู่ที่ ๔
ลงวันที่ : 4 มีนาคม 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านสระเตย หมู่ที่ ๑
ลงวันที่ : 4 มีนาคม 2565
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านสระเตย หมู่ที่ 1
ลงวันที่ : 2 มีนาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร กทอ.64-07-1307 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>>

Video