รูปภาพกิจกรรม

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย หมู่4 โดยทีม อสม.ร่วมกับ อบต.แจงงาม อ่านต่อ.
นโยบายออกกำลังกายทุกวันพุธ อ่านต่อ.
สตรีต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี2560 รุ่นทที่ 2 อ่านต่อ.
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.4
ลงวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ม.4
ลงวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ฯ ม.6
ลงวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล. โดยการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์)ฯ ม.6
ลงวันที่ : 17 มกราคม 2562
ประกาศประกวกราคาจ้างถนนแอสฟัดติกคอลกรีต หมู่ที่ 4
ลงวันที่ : 17 มกราคม 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ถนนแอสฟัลท์ติกคอลกรีต หมู่ 4
ลงวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ม.8
ลงวันที่ : 4 ธันวาคม 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ม.8
ลงวันที่ : 4 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ม.8
ลงวันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)

Video