หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลแจงงาม
หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชน
กลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
1
2
3
 
 
 
นายภาสวงศ์ วัชราไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
   
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร
   
 
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม [ 28 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 12 
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน [ 28 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 28 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 29 
การส่งมอบโครงการนวัตกรรมระบบประปาเพื่อชุมชน POG TANKS ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบ [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 76 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 83 
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 85 
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงามได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐท [ 13 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 90 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อบต [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 109 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อบต. [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 93 
ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินทักษะพ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 91 
ระเบียบสภา อบต.แจงงาม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้ [ 23 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 203 
   
 
   
 
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหั [ 15 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 144 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหล [ 15 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 145 
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหั [ 8 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 168 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหล [ 8 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 156 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 187 
   
 
   
 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 18 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเชือก ภาคเรียนที่ [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแจงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 12 พ.ค. 2566 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายสมโภช มาลัย ถึงคลองช่องไทร บ้านสระเตย [ 12 พ.ค. 2566 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย e-GP ในเครือข่าย
   
 
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
   
 
   
 


อบต.หัวโพธิ์ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม Mitsubishi W๑๖-GY ๑๖ นิ้ว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กา [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.หัวโพธิ์ จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๓ เฟส อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโ [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.หัวโพธิ์ จ้างเปลี่ยนกระจกบานเลื่อน ขนาด ๑๖๐x๑๒๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.ศรีประจันต์ ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พ [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.ศรีประจันต์ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า และโรงเรีย [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.ศรีประจันต์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้ [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.ตลิ่งชัน ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์) กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.ตลิ่งชัน ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ ศูนย์) กองการศึกษาฯ องค์การบ [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.หนองสาหร่าย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธี [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางใหญ่ ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกาา (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉ [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางใหญ่ จ้างอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านรางทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.บางใหญ่ ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกาา (ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉ [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.ไผ่กองดิน ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับกิจการประปา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]


ทต.โพธิ์พระยา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับเด็กอนุบาล [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังคัน จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ วัน เฉพาะวันทำการ โด [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.บ่อกรุ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.องค์พระ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 มิถุน [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.องค์พระ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะเ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.องค์พระ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไผ่ [ 29 พ.ค. 2566 ]


อบต.องค์พระ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ให้แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไผ่สีทอ [ 29 พ.ค. 2566 ]
   
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
สอบถามขั้นตอนการรับบริการ ออนไลน์ (25 พ.ค. 2566)    อ่าน 28  ตอบ 1  
สอบถามกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนมีนาคม 2566 (3 มี.ค. 2566)    อ่าน 78  ตอบ 1  
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การท่องเที่ยว
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-440-982
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
   
 
อบต.แจงงาม จ.สุพรรณบุรี
CLICK