หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
นายภาสวงศ์ วัชราไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแจงงาม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บ้านวังน้ำโจน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนโดยงลงหินคลุก บ้านหนองหญ้าดอกขาว หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างขยายถนน โดยลงหินคลุกไหล่ทาง จากหมู่ที่ ๓ ตามเส้นทาง ? หมู่ ๘ บ้านหนองหญ้าดอกขาว หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้อกล่องพลาสติกแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาบ้านหนองตาเทศโดด บ้านสระเตย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลแจงงาม จำนวน ๒๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๗-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างทำอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแจงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมท่อไอเสียของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๖๐๐๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service OSS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2566 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2566 ]ซื้อต้นทองอุไร ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนและการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมารถแบคโฮ ปรับสถานที่และขุดเตรียมหลุมในการปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนและการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนและการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษี สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาพนักงานเดินสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษี สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๖ - ๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านสระเตย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกองช่าง จำนวน ๑ อัตรา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานกองการศึกษาฯ จำนวน ๑ อัตรา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแจงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างเสาธงชาติ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแจงงาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2566 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเชือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแจงงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-440-982
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย