หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
นายภาสวงศ์ วัชราไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม
 
ภูมิอากาศ
   
พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของ
ประเทศไทย แบ่งฤดูกาลของจังหวัดสุพรรณบุรี
ออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้
    ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยเริ่มมีอากาศหนาวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปช่วงปลายเดือนธันวาคม และต้นเดือนมกราคม เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวสุด
    ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายนจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี
    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยจะมีปริมาณฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป และในเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกมากที่สุด
 
ภูมิประเทศ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลูกคลื่นลอนลาด สลับกับลอนชัน และมีที่ราบเป็นบางส่วน พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการทำเกษตร สภาพโดยทั่วไปมีทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นกระจายทั่วไป เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อพื้นที่ทำการเกษตรกรรม และอุปโภคบริโภค
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
  ตำบลแจงงามมีวัด จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
    วัดสระเตย หมู่ที่ 1
    วัดหนองพงษ์เจริญสุข หมู่ที่ 1
    วัดโคกพระ หมู่ที่ 2
    วัดวังน้ำโจน หมู่ที่ 3
    วัดแจงงาม หมู่ที่ 4
    วัดศรีทองคำเจริญธรรม หมู่ที่ 4
    วัดก้อนแก้ว หมู่ที่ 6
    วัดดงเชือก หมู่ที่ 7
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
   
  งานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม
  งานประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน
  ทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม
 
การศึกษาในตำบล
         
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส)
    จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
  ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
         
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจงงาม
    จำนวน 1 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน
    จำนวน 1 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งบ่อแร่
    จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจงงาม
    จำนวน 1 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน
    จำนวน 1 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งบ่อแร่
    จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
การสาธารณสุขในตำบล
  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
    จำนวน 92 คน
  ป้อมยาม (สภ. หนองหญ้าไซ)
    จำนวน 1 แห่ง
  รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร
    จำนวน 1 คัน
 
ไฟฟ้าในตำบล
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 8 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 99 ของประชากรทั้งหมดในตำบล
การสื่อสารในตำบล
ประชากรส่วนใหญ่ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) และผู้ให้บริการเครือข่าย ได้แก่ AIS, DTAC และ TRUE