รูปภาพกิจกรรม

มาตรการเร่งด่วนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ.
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง ต้อนรั อ่านต่อ.
อบต.แจงงามร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมชี้เเจงการดำเนินง อ่านต่อ.
ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ อ่านต่อ.
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนา อ่านต่อ.
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต.แจงงาม เข้าร่วมโครงการ "เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัส อ่านต่อ.
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตสำหรับคณะผู้บร อ่านต่อ.
โครงการช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คน อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ : 14พฤศจิกายน2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-biddign)
ลงวันที่ : 04มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑
ลงวันที่ : 04มกราคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกตอนกรีตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง หมู่ที่ ๑
ลงวันที่ : 29 ธันวาคม 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง หมู่ที่ ๑
ลงวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายก้อนแก้ว-ห้วยด้วน หมู่ที่ ๗ บ้านดงเชือก
ลงวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายก้อนแก้ว - ห้วยด้วน หมู่ที่ ๗
ลงวันที่ : 29 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสืั้ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓
ลงวันที่ : 29 กรกฎาคม 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านโปร่งกระมั่ง
ลงวันที่ : 29 กรกฎาคม 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งกระมั่ง
ลงวันที่ : 9 กันยายน 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ จากบ้านเสระเตย (ถนน สพ ๔๐๔๕) ถึงแยกหนองครก

ดูจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>>

Video